Vážení priaznivci astronómie na Slovensku,

posledná nedeľa zimy zvykne byť na Slovensku, ale aj v okolitých európskych krajinách, spájaná s prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Táto tradícia pod názvom Európsky deň planetárií, bola založená v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii. U nás sa pripomínala v niektorých astronomických zariadeniach formou dňa otvorených dverí pre verejnosť ako pozvánka na celý astronomický rok.
V roku 2014 sa na celoslovenskej koordinácii, propagácii a zjednotení termínu tohto podujatia dohodla Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove so Slovenským zväzom astronómov a astronomickými zariadeniami na Slovensku. Výsledkom bolo zastrešenie aktivít prezentujúcich odbornú a popularizačnú stranu mince slovenskej astronómie pod spoločným názvom DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ.

Termín bol stanovený na poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou, teda tento rok na 18. marec 2018. V tento deň budeme mať opäť možnosť v plejáde hvezdární, planetárií a ostatných astronomických inštitúcií vidieť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, zažiť pútavé praktické ukážky, oboznámiť sa s výsledkami odbornej činnosti, ale aj s množstvom zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru. V prípade priaznivého počasia nebude na veľa miestach chýbať ani pozorovanie diania na dennej a nočnej oblohe pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov.

Srdečne vás teda pozývame na Deň hvezdární a planetárií 2018! Vyberte si z ponuky plánovaných podujatí jednotlivých astronomických zariadení pre tento deň po celej našej krajine.

V prípade, že v tento deň poriadate podujatie vo vašej organizácii, využite možnosť zverejniť informáciu o ňom prostredníctvom formulára a môžete tak aj touto formou pozvať návštevníkov do vášho astronomického zariadenia. Ako upozornenie môžete na vašom webe umiestniť aj banner s tohtoročným dátumom podujatia.

NA STRETNUTIE POD HVIEZDAMI SA TEŠIA ORGANIZÁTORI