TLAČOVÁ SPRÁVA KU DŇU HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2017


KONTAKTNÉ OSOBY:

Mgr. Tomáš Dobrovodský

Slovenský zväz astronómov (MO Žiar nad Hronom)